Aktualności

 Bo ON sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.  Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła; Jego wierność – to puklerz i tarcza.  W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia – strzały, co leci,  ani zarazy, co nadchodzi w mroku, ni moru, co niszczy w południe.

Ps 91,3-6

 

Strona w Odnowie, Odnowa na tej stronie 🙂

 

Przed nami i w trakcie, i  zapauzowane 🙁

Seminarium  Odnowy

 

Za nami

Wyjazd do Łagiewnik

Kolędowanie w Czernicy

Spotkanie „Jak to było w Ziemi Świętej” 30 XI

Weekend skupienia (9-10 XI)

Uwielbienie w Sukkot (15 X)

Inauguracja nowego roku  z bp. A. Siemieniewskim (3 X)

Pielgrzymka do Ziemi Świętej na 30-lecie DARu (niestety za nami)

Rekolekcje „Na Boże Ciało” (20-23 VI 2019)

 

Śniadanie na Zesłanie  (9 VI 2019)

Godzina Uwielbienia w Czernicy (19 V 2019)

Kongres Odnowy na Jasnej Górze (18 V 2019)

Godzina Uwielbienia  w  Dobrzykowicach  (27 IV 2019)

Wieczór skupienia (30 III 2019)

Wyjazd do Łagiewnik (16 III)

Zabawa karnawałowa (23 II 2019)

Wspólne kolędowanie (6 I)

„Budzenie Olbrzyma” i opłatek w Bielanach (16 XII)

Dzień Jedności (24 XI)  link z konferencjami

Konferencja ALPHA 2018 (24 XI) link zdjęcia ..konferencja abpa Rysia.. ..panel abp Ryś bp Izdebski..

Weekend skupienia w Bardzie (10-11 XI)

20 X Godzina Uwielbienia  w Dobrzykowicach